Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja i profile

Rekrutacja i profile

Profile na rok szkolny 2017/2018

4-letnie Technikum Nr 5

Kierunek
Technik elektronik
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik elektryk

3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Kierunek
Elektryk                                         

Nowy kierunek!
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód daje możliwości:
- projektowania stron internetowych
- przygotowania i publikowania multimediów
- obróbki podstawy fotografii cyfrowej
- tworzenia oraz edycji grafiki rastrowej i wektorowej
- drukowania publikacji prac graficznych

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018


Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych01 - 21 czerwca 2017r.
Składanie kopii świadectwa i wyników
egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów
23 - 27 czerwca 2017r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęciado 7 lipca 2017r.
Przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentówdo 18 lipca 2017r.
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentówdo 19 lipca 2017r.
Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających nabór uzupełniającydo 23 lipca 2017r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęciado 24 lipca 2017r.


Punktowe zasady rekrutacji

ELEMENTYZAKRESMAX LICZBA PUNKTÓW
Egzamin gimnazjalny
 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodniczye: biologia, geografia, fizyka i chemia
 • język obcy na poziomie podstawowym
100
Świadectwo ukończenia gimnazjumPunkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji72
Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 • 7
  MAX 18
  3

  MAX SUMA PUNKTÓW - 200


  Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

  Technikum Nr 5Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
  - język polski
  - matematyka
  - fizyka
  - język obcy
  - język polski
  - matematyka
  - informatyka
  - język obcy


  Wymagane dokumenty

  - wniosek o przyjęcie do szkoły
  - świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje sekretariat szkoły)
  - trzy fotografie
  - uczestnicy konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia komisji konkursowej


  Zapraszamy do sekretariatu młodzieżowego szkoły- pokój 101.

  pon. - 9.00 - 15.00
  wt. - 9.00 - 15.00
  śr. - 9.00 - 16.00
  czw. - 9.00 - 15.00
  pt. - 9.00 - 15.00