Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja i profile


Rekrutacja i profile

Profile na rok szkolny 2018/2019

4-letnie Technikum Nr 5

Kierunek
Technik elektronik
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik elektryk

3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Kierunek
Elektryk                                         

Nowy kierunek!
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód daje możliwości:
- projektowania stron internetowych
- przygotowania i publikowania multimediów
- obróbki podstawy fotografii cyfrowej
- tworzenia oraz edycji grafiki rastrowej i wektorowej
- drukowania publikacji prac graficznych

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019


Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych01 - 20 czerwca 2018r.
Składanie kopii świadectwa i wyników
egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów
22 - 26 czerwca 2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęciado 13 lipca 2018r.
Przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentówdo 25 lipca 2018r.
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentówdo 26 lipca 2018r.
Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających nabór uzupełniającydo 31 lipca 2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęciado 22 sierpnia 2018r.


Punktowe zasady rekrutacji

ELEMENTYZAKRESMAX LICZBA PUNKTÓW
Egzamin gimnazjalny
 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodniczye: biologia, geografia, fizyka i chemia
 • język obcy na poziomie podstawowym
100
Świadectwo ukończenia gimnazjumPunkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji72
Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 • 7
  MAX 18
  3

  MAX SUMA PUNKTÓW - 200


  Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

  Technikum Nr 5Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
  - język polski
  - matematyka
  - fizyka
  - język obcy
  - język polski
  - matematyka
  - informatyka
  - język obcy


  Wymagane dokumenty

  - wniosek o przyjęcie do szkoły
  - świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje sekretariat szkoły)
  - trzy fotografie
  - uczestnicy konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia komisji konkursowej


  Zapraszamy do sekretariatu młodzieżowego szkoły- pokój 101.

  pon. - 9.00 - 15.00
  wt. - 9.00 - 15.00
  śr. - 9.00 - 16.00
  czw. - 9.00 - 15.00
  pt. - 9.00 - 15.00