Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Energo-Pasja

 

Patronat honorowy oraz medialny:

 

 Z A P R A S Z A M Y 

na VII Gimnazjalną Bitwę  ENERGO-PASJA ! ! !

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy z radością informuje, że dnia 4 kwietnia 2017 r.  w naszej szkole odbędzie się kolejna edycja imprezy  dla gimnazjalistów „VII Gimnazjalna Bitwa  ENERGO-PASJA”.

Zadaniem tego przedsięwzięcia jest połączenie dobrej zabawy z  edukacją, promocją miasta, szacunkiem do jego kultury i środowiska. Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane będą obchodami Roku Rzeki Wisły.

Do współzawodnictwa w tych zmaganiach zapraszamy pięcioosobowe drużyny gimnazjalne wraz z opiekunami. W centrum miasta oraz w siedzibie naszej szkoły, będą one miały do wykonania zadania z różnych dziedzin. W naszej szkole zetknięcie się z zadaniami  z informatyki i podstaw elektryki. W trakcie wykonywania zadań terenowych pomocna będzie znajomość legend, historii, geografii i ekologii krainy nad Wisłą.

Szczegóły zabawy, regulamin oraz kartę uczestnictwa, prześlemy Państwu na początku stycznia 2017r. 

Jak w poprzednich latach prosimy o  wcześniejsze przygotowanie zadania  polegającego  na zaprezentowaniu (w formie wywiadu, scenki, dramy itp) wybranej postaci historycznej lub legendarnej związanej z rzeką Wisłą. Prezentacja wywiadu odbędzie się przed publicznością i jury. Czas trwania prezentacji - 5-7 min. Dodatkowo oceniane będzie przebranie.

Mamy nadzieję, że Państwa drużyna weźmie po raz kolejny udział w zabawie i razem  z innymi uczestnikami spróbuje swoich sił w przygotowanych przez nas arcyciekawych  konkurencjach. 

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu VI Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

 W dniu 5 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  VI Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.

Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta.

Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy.

Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę  Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, lca.pl., e-legnickie.pl.

Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane były twórczością Henryka Sienkiewicza, „który w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc”.

„Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie.” / Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015r/.

         W organizację naszej zabawy włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało siedem Gimnazjów  (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9  z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

 Zabawa rozpoczęła się 5 kwietnia o godzinie 900 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

 Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 Po 90 minutach drużyny wróciły do Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych  w Legnicy, gdzie czekał na nie zdrowy poczęstunek oraz prezentacja przygotowana przez elektroników.

 Około godziny 1330 zostały ogłoszone wyniki.

 Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury  wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 

 1. Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy – 91,92 pkt.
 2. Drużyna Gimnazjum nr 4 w Legnicy 91,85 pkt.
 3. Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 91,42 pkt.

 

Sponsorzy imprezy:

 

 1. Bałtyk sp. z o.o
 2. Basen „DELFINEK
 3. Biuro Tłumaczeń i ubezpieczeń Grand
 4. Cash Help Inkaso
 5. Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK”
 6. Grupa Wydawnicza Helion SA.
 7. Hurtownia Książek „Skazani na Sukces”
 8. Kino „HELIOS” Legnica
 9. NBC sp. z o.o Wrocław
 10. Pan Jacek Kiełb – Radny Miasta Legnicy
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 12. PZU

Cele VI Gimnazjalnej Bitwy Energo- Pasja  ( włączenie się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii  i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Konkurencjom  towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

 

Podsumowanie Gimnazjalnej Bitwy oraz wręczenie nagród nastąpiło   w obecności zaproszonego  gościa –  Pani Haliny Gawin - Majewskiej– dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Legnicy, uczniów   i nauczycieli naszej szkoły.

 

Sprawozdanie sporządziły:

Helena Sokołowska

Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu V Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniu 24 marca 2015 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się V Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.
Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta. Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, lca.pl., e-legnickie.pl.
Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane były ideą Międzynarodowego Roku Światła 2015, który został zaproponowany przez konsorcjum wielu naukowych instytucji i organizacji, we współpracy z UNESCO. Światło jest związane z wieloma dziedzinami nauki i techniki, a w szczególności z fizyką i astronomią. Otrzymaliśmy zgodę na używanie logo International Lear of Light 2015.
W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą. Konsultant opowiadając młodzieży o dokonaniach Witelona podkreślał, że w naszym Muzeum Miedzi znajduje się oryginalne działo uczonego. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało siedem gimnazjów (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 24 marca o godzinie 9 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:
Dowcipne zadanie dla opiekunów polegające na wytworzeniu energii wiatrowej i wprawieniu w ruch otrzymanych wiatraczków
Prezentacja przebrania za wybrane źródło światła oraz komentarz
Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanie nazw zaprezentowanych przyrządów w pracowni elektrycznej
Świetlna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanka co się ukryło w pudełkach -większość ukrytych przedmiotów była związana ze światłem
Zadania informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, był również rzut płytą CD do kosza i informatyczne kalambury
Zadania terenowe – drużyny otrzymały wykaz obiektów do odnalezienia w terenie i uważnego ich obejrzenia. Dodatkowo musiały wykonań pomiar długości ławki w Rynku w utworzonej dla tego celu jednostce – kopernikusie. Drużyna miała również udać się do Muzeum Miedzi i zapytać o tytuł dzieła Witelona znajdującego się w zbiorach naszego Muzeum.
Po powrocie do szkoły drużyny rozwiązały test na spostrzegawczość dotyczący oglądanych na mieście obiektów.
Ostatnie zadania dotyczyły fizyki i optyki - mieszanie barw, test dotyczący optyki.

Przedstawiciel każdego z gimnazjów został w budynku ZSEM aby wykonać zadanie plastycznego. W tym roku plastycy wykonywali wspólny projekt metodą kolażu. Ich zadaniem było zaprojektowanie świetlnego wynalazku i opracowanie jego technologii. Zadanie to miało na celu integrację i współpracę drużyn.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy – 75,33 pkt
Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 74,83 pkt (po dogrywce )
Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy 74,83 pkt.

Żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdemu z uczestników dzięki hojnym sponsorom mogliśmy wręczyć nagrody.


Sponsorzy imprezy:
AGROHANDEL S.J
Bałtyk sp. z o.o
Basen „DELFINEK
Biuro Tłumaczeń i ubezpieczeń Grand
Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK”
Grupa Wydawnicza Helion SA.
Hurtownia Książek „Skazani na Sukces”
Inforte
Kino „HELIOS” Legnica
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Muzeum Miedzi
NBC sp. z o.o Wrocław
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
PZU

Cele naszej zabawy ( włączenie się w obchody Roku Światła, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło w obecności zaproszonego gościa – pana Zbigniewa Rutki – zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu , uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu IV Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

Sprawozdanie z przebiegu IV Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA
organizowanej przez Zespół Szkól Elektryczno — Mechanicznych
w Legnicy.

    W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy odbyła się IV Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja. Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta.
    Honorowymi patronatami imprezę objęli: Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym IV Gimnazjalną Bitwę Energio - Pasję objęły Radio Plus Legnica, Telewizja Darni, L-ca.pl i e-legnickie. Dodatkowo uzyskaliśmy prawo używania logo Roku Kolberga.
    W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą oraz, przez swego konsultanta, pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

    Zabawa rozpoczęła się o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:
• Test dla Opiekunów polegający na stworzeniu mini orkiestry i zagraniu na okarynach ludowej melodii „Szła dzieweczka do laseczka”.
• Prezentacja elementu folklorystycznego wybranego regionu
• Techniczna ZGADUJ — ZGADULA.
• Trzy zadania z folklorem w tle ( test legend polskich, tworzenie wycinanki i dopasowanie polskich strojów ludowych do regionu)
• Trzy zadania informatyczne ( informatyczne kalambury, szalona klawiatura, ile to waży?)

    Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań terenowych i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto. Do rozwiązania były: zadanie matematyczne (którego wynik wskazał nr pokoju w UM — było tam do zdobycia logo zabawy), identyfikacja zmian naniesionych przez naszego grafika na zdjęciach legnickich obiektów (np. Filip zamiast proporca miał trójząb, a Chłopiec z łabędziem nosił okulary...). Zadanie językowe polegało na tym, aby na podstawie tekstu w języku angielskim i niemieckim zidentyfikować zabytek legnicki, by coś odnaleźć...

    Po powrocie do siedziby organizatora i podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:
 
1.    Drużyna Gimnazjum w Spalonej - 88,66 pkt
2.    Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy - 87,33 pkt
3.    Drużyna Gimnazjum nr 7 w Legnicy - 86,16 pkt


    Żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdy uczestnik otrzymał nagrody, które mogliśmy wręczyć dzięki hojnym sponsorom:
1.    Basen „DELFINEK",
2.    Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK
3.    Firma Bałtyk sp. z o.o
4.    Hurtownia Książek „Skazani na Sukces"
5.    Kino „HELIOS" Legnica
6.    Muzeum Miedzi,
7.    NBC sp. z o.o, z Wrocławia
8.    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona,
9.    Piekarnia Kozłowski
10.    PZU Legnica
11.    ZAKOR sp. z o.o

    Cele naszej zabawy: poznanie elementów rodzimego folkloru ( rok 2014 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga - polskiego folklorysty /uzyskaliśmy prawo używania logotypu roku/ promocja naszego miasta i regionu, poznawanie jego historii i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca ale przede wszystkim daje duże perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

    Podsumowanie zabawy oraz wręczenie dyplomów finalistom imprezy nastąpiło dnia                     23 kwietnia 2014 r. w naszej szkole w obecności Gościa Specjalnego oraz zaproszonych gości - reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan Generał Mirosław Hermaszewski - polski kosmonauta przedstawił prezentację multimedialną oraz wygłosił wykład.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka KopałaSprawozdanie z przebiegu III Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  III Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.
Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta.
Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, L-ca.pl, e-legnickie.pl
W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą oraz, przez swego konsultanta, pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych.
Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Krotoszycach i Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 11 kwietnia o godzinie 900 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji. Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Zadanie z języka polskiego – inscenizacje wybranych wierszy Juliana Tuwima,
 • Zadanie matematyczne - polegało na rozwiązaniu zadania tekstowego, w którym należało wyliczyć długość szczupaka,  
 • Zadanie informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, była zabawa w kalambury z użyciem tablicy interaktywnej oraz odgadywanie wagi przeróżnych przedmiotów niezbędnych informatykowi (np. płyty dvd),
 • Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanie nazw zaprezentowanych przyrządów,
 • Tuwimowska ZGADUJ ZGADULA – odgadywanie, co znajduje się w zakrytych pudełkach, a przedmioty, które tam umieszczono, kojarzyły się z twórczością poety,
 • Zadanie z języka angielskiego – drużyny losowały polecenie zapisane w języku obcym, np. podskoczyć lub podać koledze rękę i wykonywały te czynności,

 

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy konkurencji  terenowych i pod opieką swoich nauczycieli wyszły do miasta. Na podstawie wylosowanych zdjęć mieli za zadanie odnaleźć szczegóły architektoniczne oraz odpowiedzieć na załączone pytania.

Jeden z uczestników zabawy z każdego gimnazjum został pod opieką organizatorów w ZSE-M i wykonał ilustrację do wybranego przez siebie wiersza J. Tuwima.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 1. Drużyna Gimnazjum nr 2 w Legnicy – 77, 66 pkt
 2. Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 74 pkt
 3. Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy 73,82 pkt.

Zostały przyznane również wyróżnienia za najpiękniejsze prace plastyczne:

 • Gimnazjum w Spalonej – 10 pkt
 • Gimnazjum nr 5 w Legnicy – 9,16 pkt
 • Gimnazjum nr 7 w Legnicy – 8,66 pkt

Poza tym żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdemu z uczestników mogliśmy wręczyć nagrody. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

Sponsorzy imprezy:

 1.  Jacek Kaczmarczyk
Grzegorz Kachnowicz
Hurtownia Książek „ Skazani na sukces”

2. Krzysztof Żurakowski
Bałtyk Spółka Cywilna

3. Adam Górzyński
Dyrektor Kina Helios

4.Andrzej Niedzielenko – Dyr. Muzeum Miedzi
Barbara Sulowska
Muzeum Miedzi

5. Sławomir Ogrodowczyk
Kierownik ds. Klienta PZU

6.  Aleksandra Serenda
Centrum Wspierania Rozwoju MILUDEK

7. Joanna Maciejewska
Dyrektor SP 7   Basen DELFINEK

8. Agnieszka i Marcin Sokołowscy
Salon PLAY

9. Krzysztof Kozłowski

10. Bartosz  Kasiubowski
Centrum Tłumaczeń Grand

11. Edmel Papier Legnica

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona

13.  Dami-Bis
Chojnów

14. Galeria Piastów

Cele naszej zabawy (czynne włączenie się w obchody Roku Tuwima, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii  i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale     i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło w obecności zaproszonego gościa – pani Doroty Purgal – wiceprezydent Legnicy, uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu II Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniach 27-28 marca 2012 roku w  Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.

Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta.

    Honorowymi patronatami imprezę objęli: Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy oraz Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energio - Pasję objęły Radio Plus Legnica, Telewizja Dami i L-ca.pl.

    W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy służąc nam swoją radą i wiedzą oraz przez swego konsultanta pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Krotoszycach). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 27 marca o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Test dla Opiekunów polegający na zjedzeniu plasterka cytryny
 • Zadanie z języka polskiego – czyli zabawa w kalambury „Jakie to przysłowie?”
 • Zadanie matematyczne - polegało na rozwiązaniu równania gdzie                    x = 12 i wskazywał numer sali, w której młodzież miała rozwiązywać kolejne zadanie
 • Zadanie techniczne – czyli proste ćwiczenia w pracowni  podstaw elektrotechniki
 • Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zadanie polegało na odgadnięciu tylko za pomocą dotyku ukrytych w pudełkach 15 przedmiotów związanych nie tylko z elektrotechniką
 • Zadanie z języka angielskiego – drużyny losowały polecenie zapisane               w języku obcym np. podskoczyć lub podać koledze rękę i wykonywały je.

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań terenowych i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto by mierzyć (np. długość pręta na studni obok Śledziówek), odgadnąć ( np. jakie bajki Ezopa są przedstawione na zabytkowej kamieniczce Pod Przepiórczym Koszem) itp.

Po powrocie do siedziby organizatora czekała na gimnazjalistów jeszcze jedna konkurencja.

 • Artykuł dziennikarski – młodzież przedstawiała przygotowany wcześniej materiał dziennikarski na jeden z zaproponowanych przez nas tematów (w związku z Rokiem Janusza Korczaka niektóre tematy były związane z jego osobą).

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 1. Drużyna Gimnazjum nr 9 w Legnicy – 74 pkt
 2. Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy – 71 pkt
 3. Drużyna Gimnazjum nr 11 w Legnicy 70,5 pkt

Poza tym żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdy uczestnik otrzymał nagrody, które mogliśmy wręczyć. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

 

Sponsorzy imprezy:

 1. Franciszek Grzywacz - Wydawnictwo "Edytor",
 2. Jacek Kaczmarczyk i Grzegorz Kachnowicz - Hurtownia Książek „ Skazani na sukces”,
 3. Krzysztof Żurakowski - Bałtyk Spółka Cywilna,
 4. Adam Górzyński - Dyrektor Kina Helios,
 5. Andrzej Niedzielenko - Dyr. Muzeum Miedzi,
 6. Barbara Sulowska - Muzeum Miedzi,
 7. Sławomir Ogrodowczyk - Kierownik ds. Klienta PZU,
 8. Beata Wierzbicka i Daniel Wierzbicki - "CARDSPLITTER".
 9. Joanna Maciejewska - Dyrektor SP 7,
 10. Łukasz Gruszczyński- Dyr. Marketingu Rankprogress SA,,
 11. Krzysztof Kozłowski - Piekarnia Krzysztof Kozłowski
 12. Mariusz Kania i  Krzysztof Kania - Auto części KRISBOL

 

Cele naszej zabawy: (czynne włączenie się w obchody Roku Korczakowskiego, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii                    i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło dnia 28 marca w naszej szkole w obecności zaproszonych gości – reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan dr inż. Jerzy Bartoszewski wygłosił wykład pt. Dlaczego Politechnika?  

Tego dnia nasi uczniowie przedstawili także dwie prezentacje multimedialne:

 • Rok Janusza Korczaka – przygotowaną przez kl. 2r,
 • Świat elektrotechnik – przygotowaną przez kl. 3i.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu I Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniach 4 – 5 kwietnia 2011 roku w  Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się I Gimnazjalna Bitwa o Legnicę. Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta. Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem  medialnym Gimnazjalną Bitwę o Legnicę objęły Radio Plus Legnica i Telewizja Dami.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

 Zabawa rozpoczęła się 4 kwietnia o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji. Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Prezentacja przebranej osoby – należało przedstawić przebranie wybranej przez drużynę postaci i wykazać jej związek z naszym miastem. Mogliśmy podziwiać : Legnickiego Lwa, Czarownicę spaloną na stosie w naszym mieście, księcia Henryka Pobożnego, księcia Jerzego Wilhelma, kopacza złota, który brał udział w bitwie pod Legnicą w 1241 roku oraz kilka dziewcząt przebranych za Świętą Jadwigę – matkę Henryka Pobożnego. Uczniowie gimnazjów wykazali się dużą pomysłowością przy przygotowaniu strojów oraz znajomością wybranych postaci i legend z nimi związanych.
 • Zadanie z języka obcego: angielskiego lub niemieckiego – drużyny losowały polecenie zapisane w wybranym języku np. podskoczyć lub podać koledze rękę.
 • Zadanie matematyczne. Polegało na rozwiązaniu równania gdzie x = 1241, a więc nawiązywał do daty bitwy.
 • Zadanie plastyczne – jedna osoba z każdej drużyny pozostawała na terenie szkoły i ołówkiem wykonywała szkic wybranego przez siebie zabytku naszego miasta.

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań do wykonania w terenie i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto by mierzyć (np. rozmiar buta Filipa lub długość pręta na studni obok Śledziówek), policzyć (np. ilość okien w Akademii Rycerskiej), odnaleźć (np. witraż pokazujący odnalezienie ciała Henryka Pobożnego w Kościele Mariackim lub herb Legnicy w witrażu Legnickiej Katedry).

Po powrocie do siedziby szkoły czekały na gimnazjalistów jeszcze trzy konkurencje:

 • Test wyboru, w którym znalazły się pytania dotyczące historii naszego miasta oraz współczesnego życia kulturalnego.
 • Zadanie ekologiczne. Zadanie polegające na rozpoznawaniu drzew naszego parku na podstawie pokazanych na tablicy liści i ich opisów. Tego typu zadania mogą być na egzaminie gimnazjalnym. By ułatwić wykonanie tego zadania każda drużyna otrzymała krótkie charakterystyki drzew.
 • Zadanie geologiczne. Zadanie polegające na rozpoznawaniu skał                         i minerałów. Polska ma wiele bogactw naturalnych i wydaje nam się, że warte są poznania. Do zidentyfikowania młodzież miała wystawione eksponaty tylko minerałów polskich, w większości występujących na Dolnym Śląsku (m. in. kryształ soli z Polkowic, baryt ze Stanisławowa, ametysty sudeckie, agaty z okolic Lwówka, węgiel brunatny, marmur, wapień…). By ułatwić wykonanie tego zadania każda drużyna otrzymała krótkie charakterystyki prezentowanych minerałów i skał z informacją                      o ich występowaniu oraz ciekawostkami związanymi z eksponatami.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

  1. Drużyna Gimnazjum nr 11 w Legnicy – 59,5 pkt
  2. Drużyna Gimnazjum nr 7 w Legnicy – 59,5 pkt
  3. Drużyna Gimnazjum nr 9 w Legnicy 58,83 pkt

 

O zwycięstwie drużyny Gimnazjum nr 11 w Legnicy zadecydowała większa ilość punktów w zawodach terenowych, które były konkurencją wiodącą całej Bitwy.

Przyznano również wyróżnienia:

 1. za strój – Gimnazjum nr 4 w Legnicy
 2. za strój – Gimnazjum nr 2 w Legnicy
 3. za pracę plastyczną – Gimnazjum w Spalonej.

 

Nasza zabawa była bardzo atrakcyjna także dzięki nagrodom, które mogliśmy wręczyć zwycięzcom. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

Sponsorzy imprezy:

 • PZU Życie S.A
 • Bank Zachodni WBK  
 • Zakład Elektryczny i Ogólnobudowlany JARKUCZ Sp. cywilna
 • Muzeum Miedzi
 • Wydawnictwo EDYTOR
 • Kino HELIOS
 • PTTK Oddział Legnica
 • Hurtownia Książek Skazani  na Sukces

Cele naszej zabawy: czynne włączenie się w obchody rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń średniowiecznej Europy, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii i współczesnego życia kulturalnego, zaszczepianie szacunku dla zabytków i miłości do „małej Ojczyzny” zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło dnia 5 kwietnia w naszej szkole w obecności zaproszonych gości – reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan prof. Jan Miodek wygłosił wykład na temat pochodzenia nazwy naszego miasta. Udział w wykładzie był również nagrodą dla naszych zwycięzców.   Drugą nagrodą był udział przedstawicielki zwycięskiej drużyny w  odsłonięciu tablicy upamiętniającej Bitwę pod Legnicą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-05
Data publikacji:2015-05-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6924