Jesteś tutaj: Start / Egzaminy / Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Egzamin zawodowy przeprowadzony jest w okresie od czerwca do sierpnia w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, składa pisemną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.
Egzamin składa się z dwóch etapów:

1. Etap pisemny - dwie części:
- I część dotyczy przygotowania w danym zawodzie,
- II część związana jest z działalnością gospodarczą i zatrudnieniem,
2. Etap praktyczny

Zdający zdał etap pisemny, jeżeli uzyskał z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, natomiast z części drugiej 30% możliwych do uzyskania.
Etap praktyczny jest zdany, jeśli zdający uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Zdający, który zdał egzamin zawodowy, a więc oba etapy, uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Jeżeli któryś z etapów jest niezdany, zdający ma 3 lata na ponowne podejście tylko do etapu niezaliczonego. Po upływie 3 lat zdaje egzamin w całości.

Etap pisemny i praktyczny zdawany jest w szkole. ZSZ zdaje w CKP.
Etap pisemny trwa 120minut.
Etap praktyczny 240minut w technikum i 180minut w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Etap pisemny nadzorują nauczyciele naszej szkoły, natomiast etap praktyczny egzaminatorzy z zewnątrz.


Aktualne informacje dotyczące egzaminu zawodowego można odnaleźć na stronie internetowej www.oke.wroc.pl oraz wywieszane są w gablocie naprzeciwko małej sali gimnastycznej (sala nr 7).
Informatory przygotowujące do egzaminu młodzież otrzyma w formie elektronicznej oraz są dostępne w bibliotece. Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor szkoły.

 

Harmonogram pisemnych i praktycznych egzaminów zawodowych.

             Egzaminy pisemne

Zawód Kwalifikacje Termin Godzina Zdający
Technik Elektronik E. 06 17.06.2016 12:00

kl. 3h, 3i

Technik Elektryk E.07 17.06.2016 10:00

kl. 2k, 2d

E. 08 17.06.2016 12:00

kl. 3k, 3s, 3d

Technik Informatyk E. 12 17.06.2016 10:00

kl. 2r

E. 13 17.06.2016 12:00 kl. 3r

 Uwaga zbiórka uczniów przed egzaminem jest o godzinie 11:00

             Egzaminy pisemne - absolwenci (stara formuła)

Zawód
Termin Godzina
 
Technik Elektronik
 
  20.06.2016   12:00

Technik Elektryk

20.06.2016 12:00

 

             Egzaminy praktyczne

Zawód Kwalifikacje Termin Godzina Zdający
Technik Elektronik E. 06

13 / 14 / 15 / 16 / 20 / 21 czerwca 2016

Grupa I - 9:00

Grupa II - 15:00

kl. 3h, 3i

Technik Elektryk E. 07 14 / 15 / 16 / 20 / 21 / 22 czerwca 2016

Grupa I - 9:00

Grupa II - 15:00

kl. 2k, 2d

E. 08    10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 czerwca 2016   

Grupa I - 9:00

Grupa II - 15:00

  kl. 3k, 3s, 3d  

Technik Informatyk E. 12 20 / 21 czerwca 2016

Grupa I - 8:00

Grupa II - 12:00

kl. 2r

E. 13 13 / 14 czerwca 2016

Grupa I - 8:00

Grupa II - 12:00

Grupa III - 16:00

kl. 3r

    Uwaga zbiórka uczniów przed egzaminem jest o godzinie 8:00.

             Egzaminy praktyczne - absolwenci (stara formuła)

 

Zawód
Termin Godzina
 
Technik Elektronik
 
21.06.2016 9:00

Technik Elektryk

  21.06.2016   9:00

Technik Informatyk

21.06.2016 9:00

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6619