Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja i profile

Rekrutacja i profile

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA,
OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – MECHANICZNYCH W LEGNICY
W CZASIE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum
dla wszystkich kandydatów:https://dolnoslaskie.edu.com.pl
Po zalogowaniu na w/w stronę należy wydrukować wniosek
o przyjęcie do szkoły (podpisany przez kandydata i opiekuna prawnego)
i dostarczyć do sekretariatu młodzieżowego pok. 101, I piętro.

Profile na rok szkolny 2020/2021


5-letnie Technikum Nr 5 (absolwenci szkoły podstawowej)

Kierunek
Technik elektronik
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik elektryk

3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (absolwenci szkoły podstawowej)

Kierunek
Elektryk                                         

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2020/2021


Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych15.06 - 10.07.2020r.
Składanie świadectw ukończenia szkoły
26.06 - 10.07.2020r.
Składania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
31.07 - 04.08.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęciado 12.08.2020r.
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydaje sekretariat szkoły), dwie fotografie oraz inne wymagane dokumenty. 13.08 - 18.08.2020r.
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 19.08.2020r.


Punktowe zasady rekrutacji - absolwenci szkoły podstawowej

ZA CO PRZYZNANELICZBA PUNKTÓW
za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j.polskiego i matematyki,
+0,3 x wynik z j.obcego)
max 100 pkt.
za oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie
(j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy):
ocena 6 - 18 pkt.
ocena 5 - 17 pkt.
ocena 4 - 14 pkt.
ocena 3 - 8 pkt.
ocena 2 - 2 pkt.
max 72 pkt.
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
za wymienione na świadectwie osiągnięcia
w konkursach, olimpiadach i zawodach
max 18 pkt
za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 3 pkt

Zapraszamy do sekretariatu młodzieżowego szkoły- pokój 101.

pon. - 9.00 - 15.00
wt. - 9.00 - 15.00
śr. - 9.00 - 15.00
czw. - 9.00 - 15.00
pt. - 9.00 - 15.00