Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia szkoły

Szkoła powstała w 1946r. Po wielu reorganizacjach ostatecznie otrzymała nazwę "Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy." W 1972r. szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.Dekoracje elewacji budynku o symetrycznej kompozycji, utrzymana jest w stylu neorenesansowym. Dalej przy ul. Lampego nr 4 w latach 1865-1867 powstał okazały gmach miejskiego gimnazjum ewangelickiego, w którym do 1945 mieściły się również biblioteka i archiwum, obecnie ma tutaj swoją siedzibę Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych.

Monumentalna budowla zaprojektowana została przez architekta miejskiego Kirchnera w stylu włoskiego renesansu. Budynek ma cztery skrzydła jednakowej długości zgrupowane wokół prostokątnego dziedzińca. Skrzydło główne od strony ul. Lampego akcentuje pięcioosobowy ryzalit, po środku którego umieszczono portal główny. Dwie górne kondygnacje ryzalitu wypełniają wysokie ,półkoliste zamknięte okna ,które ujmują arkady spoczywające na kolumnach o kompozytowych kapitelach.

W sieni tylnego skrzydła budynku wymurowana jest pochodząca z czasów księcia Ludwika (1658 r.) tablica z łacińską inskrypcją. W piwnicy pod frontowym skrzydłem znajduje się porzucona tablica, która pierwotnie zapewne umieszczona była na czołowym miejscu. Na tablicy znajduje się następujący napis:

"HAS AEDES IUVENTUTI OPTIMIS ARTIBUS ERUNDIEDAE CONDIDIT CIVITAS LIGNICENSIS ANNO MDCCCL XVII."

 

Kalendarium historyczne

1946 - Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Pracującej
1947 - Wręczenie szkole pierwszego sztandaru na Dolnym Śląsku
1947/48 - Otwarcie klasy Gimnazjum Energetycznego dla młodzieży z Jugosławii (w drodze wymiany wyjechała na podobnych warunkach jedna z klas Gimnazjum Energetycznego)
1951 - Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową
1952 - Połączenie ZSZ ze Szkołą Energetyczną pod nazwą Technikum Energetyczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w budynku przy ul. Lampego 4
1957 - Powstanie Technikum Energetycznego dla Pracujących
1972 - I zjazd absolwentów połączony z nadaniem szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz wręczenie szkole nowego sztandaru
1974 - Otwarcie nowych Warsztatów Szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej
1978 - Zainstalowanie szkolnej telewizji obwodowej
1985 - Otwarcie pracowni komputerowej
1994 - Otwarcie sali sportowej - siłowni
1997 - Przekształcenie Warsztatów Szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego
2000 - Powstanie Europejskiego Muzeum Pieniądza
2001 - Powołanie zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki "Schola Nostra"
2002 - Otwarcie zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej Nawiązanie współpracy ze Szkołą Zawodową w Wuppertalu Wprowadzenie do technikum biologii i otwarcie sali do jej nauki
2003 - Powstanie 4 letniego Technikum Elektrycznego 4 letniego Technikum Elektronicznego i Technikum Uzupełniające, otwarcie nowoczesnej siłowni szkolnej
2004 - Otwarcie czytelni multimedialnej, generalny remont i oddanie do użytku małej sali gimnastycznej, okablowanie budynku instalacją teleinformatyczną i zasilającą

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15918