Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

16 września 2020

Wrocław 2020-09-14

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!
1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej.
Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:
1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
• Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
• Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
• Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
• Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
• W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
• Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
• Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
5. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
i adekwatne do sytuacji.
6. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
• Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
• Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje i stowarzyszenia wspierające szkoły.
• Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
7. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

Szanowni Państwo!
Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.
Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych (w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).
Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem
aktualnych i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.
Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!
Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 

Czytaj więcej o: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

DROGA MŁODZIEŻY

1 września 2020

DROGA MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LEGNICY!

Witam Was serdecznie po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach, która -jestem tego pewna - zarówno dla uczniów jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Bo tak to już jest, że czas płynie nieubłagalnie a najpiękniejsze chwile w życiu przemijają najszybciej. Mam nadzieję że podczas tych wakacji, chociaż nietypowych bo w obliczu pandemii koronawirusa , przeżyliście wiele pięknych dni , zawarliście nowe znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim nabraliście siły i energii  do dalszej nauki.

Jak zauważyliście , zaczęliśmy  nowy rok szkolny w skromnie i cicho bez  uroczystości . Tylko klasy 1 uczestniczyły w krótkim apelu.

W nowym roku szkolnym 2020-21 czeka nas wszystkich wiele pracy. Być może po raz kolejny staniemy przed wyzwaniem zdalnego nauczania. Musimy więc zmobilizować wszelkie siły i środki by ten rok szkolny nie był stracony a wręcz przeciwnie, byśmy mogli sprostać wszystkim trudnym zadaniom i abyście z sukcesem mogli w późniejszym czasie przystąpić do egzaminów maturalnych i zawodowych.

Przy tej okazji bardzo Was proszę o przestrzeganie regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie zapobiegania i zwalczania COVID-19, uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie swoje i innych , zakrywajcie usta i nos , zachowujcie dystans społeczny o ile jest to możliwe i często myjcie i dezynfekujcie ręce.

Na koniec , z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020-21 pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Wszystkim uczniom Technikum nr 5 życzę aby zdobywanie wiedzy i kolejnych umiejętności niosło ze sobą radość i zadowolenie . Życzę wielu sukcesów w nauce, realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń. Niech każdego dnia towarzyszy Wam świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu uczniowi stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym. Życzę Wam aby rozpoczynający się rok szkolny był wspólną drogą do rozwoju waszego i naszego

Nauczycielom i wychowawcom życzę aby Państwa oddanie , pasja i profesjonalizm w nauczaniu i  wychowywaniu młodego pokolenia stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia . Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w środowisku lokalnym i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu młodych pokoleń Polaków.

Szanownym gościom życzę zadowolenia ze współpracy ze szkołą , w poczuciu odpowiedzialności za dobro naszej młodzieży.

Rok szkolny 2020-21 uważam za rozpoczęty .

POWODZENIA :)  dyrektor ZSEM Violetta Aktanorowicz.

 

 

KOMUNIKAT

26 sierpnia 2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. wg. następującego harmonogramu:

Klasy pierwsze godz. 900  na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym.

Po części oficjalnej uczniowie przechodzą do sal.

klasa 1n – 216

klasa 1g – 214

klasa 1h – 207

klasa 1s – 107

Klasy drugie, trzecie i czwarte godz. 1000 w klasach lekcyjnych.

  

klasa 2r – 116  klasa 2g – 12  klasa 3r – 2`  klasa 4r – 2
klasa 2n – 205  klasa 2h – 115 klasa 3c – 117   klasa 4c – 3
klasa 2c – 114 klasa 2s – 110  klasa 3hn – 118   klasa 4h – 113
klasa 2i – 217 klasa 3k – 218` klasa 3i – 213  klasa 4i – 215
klasa 2k – 218   klasa 4k – 5  

 

 

 

 

 

Przypominamy, że na terenie szkoły w częściach wspólnych (korytarze, toalety, sklepik, szatnia, biblioteka) obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.
Obowiązuje strój galowy.

Listy osób przyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

14 sierpnia 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:76908