Jesteś tutaj: Start / Egzaminy / Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura egzaminu
 
1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 
2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
 
Część pisemna egzaminu z każdej kwalifikacji trwa 60 minut.
Część praktyczna egzaminu jest różna dla różnych kwalifikacji i może trwać 120, 150, 180, 210 lub 240 minut (informacje w Informatorach).
Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem:
• elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerze) lub
• arkuszy i kart odpowiedzi.
 
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.
 
Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych w zakładce Informatory oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Terminy przeprowadzania egzaminu


 1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 
2) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
 
3) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sesji ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej komisji okręgowej.
 
4) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu i przekazuje przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem tej części egzaminu oraz ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 
Komunikaty o terminach egzaminu są dostępne na stronie oke.wroc.pl w zakładce: Organizacja

 

 

 

             

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9513