Jesteś tutaj: Start / Egzaminy / Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA PODCZAS PISEMNEGO I PRAKTYCZNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH W LEGNICY, W CZERWCU 2020 , OPRACOWANE NA PODSTAWIE INFORMACJI DYREKTORA CKE  Z DNIA 15 MAJA 2020r. I ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 MAJA 2020r.

I.

 1. Zdający przychodzą do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem swojego egzaminu.
 1. Przy wejściu do szkoły należy zachować bezpieczny odstęp (ok. 1,5 m) od innych zdających.
 1. Na teren szkoły nie może wejść uczeń, który jest na kwarantannie lub mieszka z osobami, które objęte są kwarantanną.
 1. Zdający zakrywa usta i nos (maseczka) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki może skorzystać z przyłbicy.
 1. Zdający piszący egzaminy zawodowe w salach:

 

         7,107, 110, 204, 207 wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony parkingu,

         11,13,14,111, 113, 114, 115 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się do sal główną klatką schodową,

         116, 117, 204, 216, 218 wchodzą do szkoły wejściem głównym, na parterze kierują się w prawą stronę i idą na 1 i 2 piętro bocznymi schodami.

 

 1. Losowanie numerów miejsc o godz.7.15, 8.15, 9.15, 11.15, 13.15, 14.15 i 15.15 Numery losuje członek Zespołu Nadzorującego w obecności zdającego i informuje o wylosowanym numerze.
 1. Zdający po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu podpisu własnym długopisem zajmuje miejsce w sali.
 1. Zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa, kiedy rozmawia z kolegą lub nauczycielem oraz kiedy wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający używa tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, 
 1. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów niż te, które są wymagane na egzaminie. W szczególnych przypadkach zdający pozostawia telefon zapakowany w własną kopertę lub worek foliowy opisane imieniem i nazwiskiem u nauczyciela dyżurnego.
 1. Zdający może przynieść ½ l wody w plastikowej butelce, podczas egzaminu nie wolno spożywać pokarmów.
 1. Podczas kichania lub kaszlu należy zakrywać usta i nos zgięciem łokcia.
 1. Zdający, który poczuje się źle ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym przewodniczącego lub członka ZN.
 1. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 1. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający bezpośrednio opuszcza budynek, nie kontaktuje się z pozostałymi na terenie szkoły lub poza nią.

 

UWAGA:

Osoby, które chorują na alergię albo inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, zgłaszają ten fakt do Dyrektora szkoły do dnia 15 czerwca 2020r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie odbywający się w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w sesji letniej 2020

L.p.

Egzamin

Forma

Termin

Sala

1

EE.03 – 40 osób

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

111

EE.03 – 12 osób

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

117

2

 

AU.54 – 16 osób

 

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

110

AU.54 – 15 osób

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

114

3

EE.08 – 20 osób

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

7

EE.08 – 14 osób
E.07 – 1 osoba

 

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 10:00
Czas trwania: 60 minut

107

4

EE.05 – 30 + 4 osoby
(Oborniki Śl.)

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 12:00
Czas trwania: 60 minut

111

5

E.14 – 2 osoby
E.24 – 6 osób

A.55 – 1 osoba

Część teoretyczna

23.06.2020r.
Wtorek
godz. 14:00
Czas trwania: 60 minut

110

 

 

L.p.

Egzamin

Forma

Termin

Sala

1

E.24 – 13 osób

 

Część praktyczna

22.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

218

2

E.24  - 10 osób

Część praktyczna

22.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

216

3

E.20 – 40 osób

 

Część praktyczna

22.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 13:00
Czas trwania: 180 minut

111

4

E.20 – 7 osób

 

Część praktyczna

 

22.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 13:00
Czas trwania: 180 minut

113

5

E.14 – 11 osób

Część praktyczna

24.06.2020r.
Środa
godz. 08:00
Czas trwania: 150 minut

204

6

AU.54 – 10 osób

Część praktyczna

26.06.2020r.
Piątek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

13

7

AU.54 – 10 osób

Część praktyczna

27.06.2020r.
Sobota
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

13

8

AU.54 – 11 osób

Część praktyczna

27.06.2020r.
Sobota
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

13

9

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 08:00
Czas trwania: 150 minut

14

10

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 12:00
Czas trwania: 150 minut

14

11

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 16:00
Czas trwania: 150 minut

14

12

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 08:00
Czas trwania: 150 minut

14

 

L.p.

Egzamin

Forma

Termin

Sala

13

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 12:00
Czas trwania: 150 minut

14

14

EE.08 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 16:00
Czas trwania: 150 minut

14

15

EE.08 – 4 osoby

Część praktyczna

03.07.2020r.
Piątek
godz. 08:00
Czas trwania: 150 minut

14

16

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

17

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

11

18

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

19

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

11

20

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

03.07.2020r.
Piątek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

21

 

EE.03 – 5 osób

 

 

 

Część praktyczna

03.07.2020r.
Piątek
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

11

22

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

07.07.2020r.
Wtorek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

23

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

07.07.2020r.
Wtorek
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

11

24

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

08.07.2020r.
Środa
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

 

L.p.

Egzamin

Forma

Termin

Sala

25

EE.03 – 5 osób

Część praktyczna

08.07.2020r.
Środa
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

11

26

EE.03 – 2 osoby

Część praktyczna

09.07.2020r.
Czwartek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

27

E.06 – 2 osoby

Część praktyczna

06.07.2020r.
Poniedziałek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

11

28

A.54 – 6 osób

Część praktyczna

28.06.2020r.
Niedziela
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

13

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywający się  w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Legnicy  przy ul. Grunwaldzkiej

L.p.

Egzamin

Forma

Termin

Sala

1

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

29.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

2

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

29.06.2020r.
Poniedziałek
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

3

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

4

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

01.07.2020r.
Środa
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

5

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

6

EE.05 – 5 osób

Część praktyczna

02.07.2020r.
Czwartek
godz. 15:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

7

EE.05 – 4 osoby
(Oborniki Śl.)

Część praktyczna

03.07.2020r.
Piątek
godz. 09:00
Czas trwania: 180 minut

235
CKP

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11523