Jesteś tutaj: Start / Egzaminy / Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Uczniowie klas czwartych, którzy nie oddali książek
do szkolnej biblioteki proszeni są o ich zwrot
w dniu 8 czerwca 2020r. w godz. 730 – 800.
Osoby, które nie zwrócą książek
nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA PODCZAS PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH W LEGNICY, W CZERWCU 2020 , OPRACOWANE NA PODSTAWIE INFORMACJI DYREKTORA CKE  Z DNIA 15 MAJA 2020r. I ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 MAJA 2020r.

I.

 1. Zdający przychodzą do szkoły o godz. 8.00 (jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00) lub o godz. 13.00 (jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00).
 1. Przy wejściu do szkoły należy zachować bezpieczny odstęp (ok. 1,5 m) od innych zdających.
 1. Na teren szkoły nie może wejść uczeń, który jest na kwarantannie lub mieszka z osobami, które objęte są kwarantanną.
 1. Zdający zakrywa usta i nos (maseczka) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki może skorzystać z przyłbicy.
 1. Maturzyści piszący egzaminy maturalne w salach:
 2.    7, 3, 107, 110, 204, 207 wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony parkingu,

              111, 113, 114, 115 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się do sal główną klatką schodową,

               116, 117, 118, 214, 216, 218 wchodzą do szkoły wejściem głównym, na parterze kierują się w prawą stronę i idą na 1 i 2 piętro bocznymi schodami.

 1. Losowanie numerów miejsc o godz. 8.15. Numery losuje członek Zespołu Nadzorującego w obecności zdającego i informuje o wylosowanym numerze.
 1. Zdający po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu podpisu własnym długopisem zajmuje miejsce w sali.
 1. Zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa, kiedy rozmawia z kolegą lub nauczycielem oraz kiedy wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający używa tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla, kalkulatora, lupy.
 1. Szkoła zapewnia tablice matematyczno- fizyczne oraz słowniki z języka polskiego (należy pamiętać o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze słownika).
 1. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów niż te, które są wymagane na egzaminie. W szczególnych przypadkach zdający pozostawia telefon zapakowany w własną kopertę lub worek foliowy opisane imieniem i nazwiskiem u nauczyciela dyżurnego.
 1. Zdający może przynieść ½ l wody w plastikowej butelce, podczas egzaminu nie wolno spożywać pokarmów.
 1. Podczas kichania lub kaszlu należy zakrywać usta i nos zgięciem łokcia.
 1. Zdający, który poczuje się źle ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym przewodniczącego lub członka ZN.
 1. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 1. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający bezpośrednio opuszcza budynek, nie kontaktuje się z pozostałymi na terenie szkoły lub poza nią.

 

UWAGA:

Osoby, które chorują na alergię albo inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, zgłaszają ten fakt do Dyrektora szkoły do dnia 29 maja 2020r.

 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI  DLA  MATURZYSTÓW od dnia 25.05- 5.06.2020r

 

Lp.

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA/GODZ.

SALA

LICZBA UCZESTN.

1

historia

poniedziałek, 9.00-10.30

117

1

2

Jęz. polski

poniedziałek,11.00-12.30

113

1

3

matematyka

Środa, 10.00-11.30

214

5

4

fizyka

Środa, 12.00-13.30

3

2

5

Jęz. angielski

Środa, 11.00-12.30

113

1

 

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 24 kwietnia 2020r. informujemy, że egzaminy maturalne w naszej szkole odbędą się w następujących dniach:

 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

DATA

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr*

9

wtorek

matematyka – pp

------------

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów

13,14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pr

informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki - pr

19

piątek

geografia – pr

------------

24

środa

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia/fizyka - pr

historia - pr

 

*pp – poziom podstawowy                                       *pr – poziom rozszerzony

 

UWAGA!!!

MATURZYŚCI PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY:

- o godz. 8:00 (egzaminy o godz. 9:00)

- o godz. 13:00 (egzaminy o godz. 14:00)

 

LOSOWANIE MIEJSC PRZED SALAMI:

- o godz. 8:15

- o godz. 13:15

 

Szkoła nie zapewnia (z wyjątkiem tablic matematyczno-fizycznych i słowników z języka polskiego) i nie wypożycza żadnych przyborów obowiązujących na egzaminie maturalnym.

 

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE
OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE MATURALNYM
W CZERWCU 2020

EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
  z czarnym tuszem (atramentem),
  przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem.
  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/

fakultatywnie

Zapewnia

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe  fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii
i fizyki

obowiązkowo

szkoła

chemia

 

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii
i fizyki

obowiązkowo

 

szkoła

 

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii
i fizyki

obowiązkowo

 

szkoła

 

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny –

nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza
o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający

 

** KALKULATOR PROSTY – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów
lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8938