Jesteś tutaj: Start / O nas / Energo-Pasja

Energo-Pasja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Patronat honorowy oraz medialny:

 

 Z A P R A S Z A M Y 

na VII Gimnazjalną Bitwę  ENERGO-PASJA ! ! !

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy z radością informuje, że dnia 4 kwietnia 2017 r.  w naszej szkole odbędzie się kolejna edycja imprezy  dla gimnazjalistów „VII Gimnazjalna Bitwa  ENERGO-PASJA”.

Zadaniem tego przedsięwzięcia jest połączenie dobrej zabawy z  edukacją, promocją miasta, szacunkiem do jego kultury i środowiska. Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane będą obchodami Roku Rzeki Wisły.

Do współzawodnictwa w tych zmaganiach zapraszamy pięcioosobowe drużyny gimnazjalne wraz z opiekunami. W centrum miasta oraz w siedzibie naszej szkoły, będą one miały do wykonania zadania z różnych dziedzin. W naszej szkole zetknięcie się z zadaniami  z informatyki i podstaw elektryki. W trakcie wykonywania zadań terenowych pomocna będzie znajomość legend, historii, geografii i ekologii krainy nad Wisłą.

Szczegóły zabawy, regulamin oraz kartę uczestnictwa, prześlemy Państwu na początku stycznia 2017r. 

Jak w poprzednich latach prosimy o  wcześniejsze przygotowanie zadania  polegającego  na zaprezentowaniu (w formie wywiadu, scenki, dramy itp) wybranej postaci historycznej lub legendarnej związanej z rzeką Wisłą. Prezentacja wywiadu odbędzie się przed publicznością i jury. Czas trwania prezentacji - 5-7 min. Dodatkowo oceniane będzie przebranie.

Mamy nadzieję, że Państwa drużyna weźmie po raz kolejny udział w zabawie i razem  z innymi uczestnikami spróbuje swoich sił w przygotowanych przez nas arcyciekawych  konkurencjach. 

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu VI Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

 W dniu 5 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  VI Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.

Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta.

Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy.

Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę  Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, lca.pl., e-legnickie.pl.

Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane były twórczością Henryka Sienkiewicza, „który w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc”.

„Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie.” / Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015r/.

         W organizację naszej zabawy włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało siedem Gimnazjów  (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9  z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

 Zabawa rozpoczęła się 5 kwietnia o godzinie 900 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

 Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Dowcipne zadanie dla opiekunów polegające na wykonaniu papierowych samolocików
 • Prezentacja w formie wywiadu, scenki, dramy itp. dowolnej postaci z książki Sienkiewicza
 • Zadanie elektryczne – sporządzenie działającego układu elektrycznego
 • ZGADUJ – ZGADULA zgadywanka co się ukryło w trzech pudełkach –przedmioty związane z pisarzem, informatykiem i elektrykiem
 • Zadania informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, odgadywać przedmioty informatyczne ukryte za pikselami i szacować dane związane z informatyką.
 • Zadania terenowe – drużyny otrzymały zalakowane zwoje z zadaniami do wykonania w Centrum miasta. Musiały na podstawie rozwiązania ośmiu zagadek zidentyfikować osiem obiektów ( sklepy, instytucje). Po  odnalezieniu obiektu rozszyfrowywały cytat H.Sienkiewicza zapisany kodem kropkowym i od konsultanta otrzymywały obrazek. Obrazek otrzymany i umieszczony w witrynie obiektu tworzyły ostateczną zagadkę – bohatera i tytuł książki H. Sienkiewicza., które należało odgadnąć.  Po Rynku krążył też przebrany nauczyciel, który po wyjaśnieniu przez uczestników co oznacza słowo „Orszyk”, w jezyku angielskim wygłaszał proste polecenia do wykonania. Każda drużyna miała również udać się do Muzeum Miedzi  Konsultant opowiadał młodzieży  dlaczego do nazwy Warmątowice dodano słowo Sienkiewiczowskie oraz uczestnicy odpowiadali na pytanie kto jest autorką znajdującego się  w Muzeum Miedzi portretu Sienkiewicza.
 • Zadanie plastyczne – jedna osoba z drużyny pozostała w siedzibie organizatora i wykonywała zadanie plastyczne – bohatera lub wybraną scenę z książek H. Sienkiewicza.

 Po 90 minutach drużyny wróciły do Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych  w Legnicy, gdzie czekał na nie zdrowy poczęstunek oraz prezentacja przygotowana przez elektroników.

 Około godziny 1330 zostały ogłoszone wyniki.

 Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury  wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 

 1. Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy – 91,92 pkt.
 2. Drużyna Gimnazjum nr 4 w Legnicy 91,85 pkt.
 3. Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 91,42 pkt.

 

Sponsorzy imprezy:

 

 1. Bałtyk sp. z o.o
 2. Basen „DELFINEK
 3. Biuro Tłumaczeń i ubezpieczeń Grand
 4. Cash Help Inkaso
 5. Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK”
 6. Grupa Wydawnicza Helion SA.
 7. Hurtownia Książek „Skazani na Sukces”
 8. Kino „HELIOS” Legnica
 9. NBC sp. z o.o Wrocław
 10. Pan Jacek Kiełb – Radny Miasta Legnicy
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 12. PZU

Cele VI Gimnazjalnej Bitwy Energo- Pasja  ( włączenie się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii  i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Konkurencjom  towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

 

Podsumowanie Gimnazjalnej Bitwy oraz wręczenie nagród nastąpiło   w obecności zaproszonego  gościa –  Pani Haliny Gawin - Majewskiej– dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Legnicy, uczniów   i nauczycieli naszej szkoły.

 

Sprawozdanie sporządziły:

Helena Sokołowska

Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu V Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniu 24 marca 2015 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się V Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.
Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta. Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, lca.pl., e-legnickie.pl.
Tegoroczne podchody dla gimnazjalistów inspirowane były ideą Międzynarodowego Roku Światła 2015, który został zaproponowany przez konsorcjum wielu naukowych instytucji i organizacji, we współpracy z UNESCO. Światło jest związane z wieloma dziedzinami nauki i techniki, a w szczególności z fizyką i astronomią. Otrzymaliśmy zgodę na używanie logo International Lear of Light 2015.
W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą. Konsultant opowiadając młodzieży o dokonaniach Witelona podkreślał, że w naszym Muzeum Miedzi znajduje się oryginalne działo uczonego. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało siedem gimnazjów (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 24 marca o godzinie 9 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:
Dowcipne zadanie dla opiekunów polegające na wytworzeniu energii wiatrowej i wprawieniu w ruch otrzymanych wiatraczków
Prezentacja przebrania za wybrane źródło światła oraz komentarz
Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanie nazw zaprezentowanych przyrządów w pracowni elektrycznej
Świetlna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanka co się ukryło w pudełkach -większość ukrytych przedmiotów była związana ze światłem
Zadania informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, był również rzut płytą CD do kosza i informatyczne kalambury
Zadania terenowe – drużyny otrzymały wykaz obiektów do odnalezienia w terenie i uważnego ich obejrzenia. Dodatkowo musiały wykonań pomiar długości ławki w Rynku w utworzonej dla tego celu jednostce – kopernikusie. Drużyna miała również udać się do Muzeum Miedzi i zapytać o tytuł dzieła Witelona znajdującego się w zbiorach naszego Muzeum.
Po powrocie do szkoły drużyny rozwiązały test na spostrzegawczość dotyczący oglądanych na mieście obiektów.
Ostatnie zadania dotyczyły fizyki i optyki - mieszanie barw, test dotyczący optyki.

Przedstawiciel każdego z gimnazjów został w budynku ZSEM aby wykonać zadanie plastycznego. W tym roku plastycy wykonywali wspólny projekt metodą kolażu. Ich zadaniem było zaprojektowanie świetlnego wynalazku i opracowanie jego technologii. Zadanie to miało na celu integrację i współpracę drużyn.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy – 75,33 pkt
Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 74,83 pkt (po dogrywce )
Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy 74,83 pkt.

Żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdemu z uczestników dzięki hojnym sponsorom mogliśmy wręczyć nagrody.


Sponsorzy imprezy:
AGROHANDEL S.J
Bałtyk sp. z o.o
Basen „DELFINEK
Biuro Tłumaczeń i ubezpieczeń Grand
Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK”
Grupa Wydawnicza Helion SA.
Hurtownia Książek „Skazani na Sukces”
Inforte
Kino „HELIOS” Legnica
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Muzeum Miedzi
NBC sp. z o.o Wrocław
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
PZU

Cele naszej zabawy ( włączenie się w obchody Roku Światła, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło w obecności zaproszonego gościa – pana Zbigniewa Rutki – zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu , uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu IV Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

Sprawozdanie z przebiegu IV Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA
organizowanej przez Zespół Szkól Elektryczno — Mechanicznych
w Legnicy.

    W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy odbyła się IV Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja. Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta.
    Honorowymi patronatami imprezę objęli: Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym IV Gimnazjalną Bitwę Energio - Pasję objęły Radio Plus Legnica, Telewizja Darni, L-ca.pl i e-legnickie. Dodatkowo uzyskaliśmy prawo używania logo Roku Kolberga.
    W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą oraz, przez swego konsultanta, pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

    Zabawa rozpoczęła się o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:
• Test dla Opiekunów polegający na stworzeniu mini orkiestry i zagraniu na okarynach ludowej melodii „Szła dzieweczka do laseczka”.
• Prezentacja elementu folklorystycznego wybranego regionu
• Techniczna ZGADUJ — ZGADULA.
• Trzy zadania z folklorem w tle ( test legend polskich, tworzenie wycinanki i dopasowanie polskich strojów ludowych do regionu)
• Trzy zadania informatyczne ( informatyczne kalambury, szalona klawiatura, ile to waży?)

    Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań terenowych i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto. Do rozwiązania były: zadanie matematyczne (którego wynik wskazał nr pokoju w UM — było tam do zdobycia logo zabawy), identyfikacja zmian naniesionych przez naszego grafika na zdjęciach legnickich obiektów (np. Filip zamiast proporca miał trójząb, a Chłopiec z łabędziem nosił okulary...). Zadanie językowe polegało na tym, aby na podstawie tekstu w języku angielskim i niemieckim zidentyfikować zabytek legnicki, by coś odnaleźć...

    Po powrocie do siedziby organizatora i podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:
 
1.    Drużyna Gimnazjum w Spalonej - 88,66 pkt
2.    Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy - 87,33 pkt
3.    Drużyna Gimnazjum nr 7 w Legnicy - 86,16 pkt


    Żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdy uczestnik otrzymał nagrody, które mogliśmy wręczyć dzięki hojnym sponsorom:
1.    Basen „DELFINEK",
2.    Centrum Wspierania Rozwoju „MILUDEK
3.    Firma Bałtyk sp. z o.o
4.    Hurtownia Książek „Skazani na Sukces"
5.    Kino „HELIOS" Legnica
6.    Muzeum Miedzi,
7.    NBC sp. z o.o, z Wrocławia
8.    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona,
9.    Piekarnia Kozłowski
10.    PZU Legnica
11.    ZAKOR sp. z o.o

    Cele naszej zabawy: poznanie elementów rodzimego folkloru ( rok 2014 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga - polskiego folklorysty /uzyskaliśmy prawo używania logotypu roku/ promocja naszego miasta i regionu, poznawanie jego historii i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca ale przede wszystkim daje duże perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

    Podsumowanie zabawy oraz wręczenie dyplomów finalistom imprezy nastąpiło dnia                     23 kwietnia 2014 r. w naszej szkole w obecności Gościa Specjalnego oraz zaproszonych gości - reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan Generał Mirosław Hermaszewski - polski kosmonauta przedstawił prezentację multimedialną oraz wygłosił wykład.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka KopałaSprawozdanie z przebiegu III Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  III Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.
Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolic miasta.
Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energo - Pasja objęły: Radio Plus Legnica, Telewizja Dami, L-ca.pl, e-legnickie.pl
W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy, służąc nam swoją radą i wiedzą oraz, przez swego konsultanta, pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych.
Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Krotoszycach i Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te reprezentowane były przez pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 11 kwietnia o godzinie 900 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy, po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji. Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Zadanie z języka polskiego – inscenizacje wybranych wierszy Juliana Tuwima,
 • Zadanie matematyczne - polegało na rozwiązaniu zadania tekstowego, w którym należało wyliczyć długość szczupaka,  
 • Zadanie informatyczne – należało napisać wylosowane słowa na klawiaturze pozbawionej literek, była zabawa w kalambury z użyciem tablicy interaktywnej oraz odgadywanie wagi przeróżnych przedmiotów niezbędnych informatykowi (np. płyty dvd),
 • Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zgadywanie nazw zaprezentowanych przyrządów,
 • Tuwimowska ZGADUJ ZGADULA – odgadywanie, co znajduje się w zakrytych pudełkach, a przedmioty, które tam umieszczono, kojarzyły się z twórczością poety,
 • Zadanie z języka angielskiego – drużyny losowały polecenie zapisane w języku obcym, np. podskoczyć lub podać koledze rękę i wykonywały te czynności,

 

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy konkurencji  terenowych i pod opieką swoich nauczycieli wyszły do miasta. Na podstawie wylosowanych zdjęć mieli za zadanie odnaleźć szczegóły architektoniczne oraz odpowiedzieć na załączone pytania.

Jeden z uczestników zabawy z każdego gimnazjum został pod opieką organizatorów w ZSE-M i wykonał ilustrację do wybranego przez siebie wiersza J. Tuwima.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 1. Drużyna Gimnazjum nr 2 w Legnicy – 77, 66 pkt
 2. Drużyna Gimnazjum w Spalonej – 74 pkt
 3. Drużyna Gimnazjum nr 5 w Legnicy 73,82 pkt.

Zostały przyznane również wyróżnienia za najpiękniejsze prace plastyczne:

 • Gimnazjum w Spalonej – 10 pkt
 • Gimnazjum nr 5 w Legnicy – 9,16 pkt
 • Gimnazjum nr 7 w Legnicy – 8,66 pkt

Poza tym żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdemu z uczestników mogliśmy wręczyć nagrody. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

Sponsorzy imprezy:

 1.  Jacek Kaczmarczyk
Grzegorz Kachnowicz
Hurtownia Książek „ Skazani na sukces”

2. Krzysztof Żurakowski
Bałtyk Spółka Cywilna

3. Adam Górzyński
Dyrektor Kina Helios

4.Andrzej Niedzielenko – Dyr. Muzeum Miedzi
Barbara Sulowska
Muzeum Miedzi

5. Sławomir Ogrodowczyk
Kierownik ds. Klienta PZU

6.  Aleksandra Serenda
Centrum Wspierania Rozwoju MILUDEK

7. Joanna Maciejewska
Dyrektor SP 7   Basen DELFINEK

8. Agnieszka i Marcin Sokołowscy
Salon PLAY

9. Krzysztof Kozłowski

10. Bartosz  Kasiubowski
Centrum Tłumaczeń Grand

11. Edmel Papier Legnica

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona

13.  Dami-Bis
Chojnów

14. Galeria Piastów

Cele naszej zabawy (czynne włączenie się w obchody Roku Tuwima, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii  i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie, że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca, ale     i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło w obecności zaproszonego gościa – pani Doroty Purgal – wiceprezydent Legnicy, uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu II Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniach 27-28 marca 2012 roku w  Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się  Gimnazjalna Bitwa Energo - Pasja.

Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta.

    Honorowymi patronatami imprezę objęli: Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy oraz Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej. Patronatem medialnym Gimnazjalną Bitwę Energio - Pasję objęły Radio Plus Legnica, Telewizja Dami i L-ca.pl.

    W organizację naszej zabawy czynnie włączyło się Muzeum Miedzi w Legnicy służąc nam swoją radą i wiedzą oraz przez swego konsultanta pomagając młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na niektóre z zadań terenowych.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Krotoszycach). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

Zabawa rozpoczęła się 27 marca o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji.

Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Test dla Opiekunów polegający na zjedzeniu plasterka cytryny
 • Zadanie z języka polskiego – czyli zabawa w kalambury „Jakie to przysłowie?”
 • Zadanie matematyczne - polegało na rozwiązaniu równania gdzie                    x = 12 i wskazywał numer sali, w której młodzież miała rozwiązywać kolejne zadanie
 • Zadanie techniczne – czyli proste ćwiczenia w pracowni  podstaw elektrotechniki
 • Techniczna ZGADUJ – ZGADULA – zadanie polegało na odgadnięciu tylko za pomocą dotyku ukrytych w pudełkach 15 przedmiotów związanych nie tylko z elektrotechniką
 • Zadanie z języka angielskiego – drużyny losowały polecenie zapisane               w języku obcym np. podskoczyć lub podać koledze rękę i wykonywały je.

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań terenowych i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto by mierzyć (np. długość pręta na studni obok Śledziówek), odgadnąć ( np. jakie bajki Ezopa są przedstawione na zabytkowej kamieniczce Pod Przepiórczym Koszem) itp.

Po powrocie do siedziby organizatora czekała na gimnazjalistów jeszcze jedna konkurencja.

 • Artykuł dziennikarski – młodzież przedstawiała przygotowany wcześniej materiał dziennikarski na jeden z zaproponowanych przez nas tematów (w związku z Rokiem Janusza Korczaka niektóre tematy były związane z jego osobą).

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

 1. Drużyna Gimnazjum nr 9 w Legnicy – 74 pkt
 2. Drużyna Gimnazjum nr 1 w Legnicy – 71 pkt
 3. Drużyna Gimnazjum nr 11 w Legnicy 70,5 pkt

Poza tym żadna drużyna nie wyszła z zabawy z pustymi rękami. Każdy uczestnik otrzymał nagrody, które mogliśmy wręczyć. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

 

Sponsorzy imprezy:

 1. Franciszek Grzywacz - Wydawnictwo "Edytor",
 2. Jacek Kaczmarczyk i Grzegorz Kachnowicz - Hurtownia Książek „ Skazani na sukces”,
 3. Krzysztof Żurakowski - Bałtyk Spółka Cywilna,
 4. Adam Górzyński - Dyrektor Kina Helios,
 5. Andrzej Niedzielenko - Dyr. Muzeum Miedzi,
 6. Barbara Sulowska - Muzeum Miedzi,
 7. Sławomir Ogrodowczyk - Kierownik ds. Klienta PZU,
 8. Beata Wierzbicka i Daniel Wierzbicki - "CARDSPLITTER".
 9. Joanna Maciejewska - Dyrektor SP 7,
 10. Łukasz Gruszczyński- Dyr. Marketingu Rankprogress SA,,
 11. Krzysztof Kozłowski - Piekarnia Krzysztof Kozłowski
 12. Mariusz Kania i  Krzysztof Kania - Auto części KRISBOL

 

Cele naszej zabawy: (czynne włączenie się w obchody Roku Korczakowskiego, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii                    i współczesnego życia kulturalnego, pokazanie że edukacja techniczna jest nie tylko interesująca ale i dająca dobre perspektywy zawodowe) zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło dnia 28 marca w naszej szkole w obecności zaproszonych gości – reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan dr inż. Jerzy Bartoszewski wygłosił wykład pt. Dlaczego Politechnika?  

Tego dnia nasi uczniowie przedstawili także dwie prezentacje multimedialne:

 • Rok Janusza Korczaka – przygotowaną przez kl. 2r,
 • Świat elektrotechnik – przygotowaną przez kl. 3i.

Sprawozdanie sporządziły:
Helena Sokołowska
Agnieszka Kopała

 

 

Sprawozdanie z przebiegu I Gimnazjalnej Bitwy ENERGO - PASJA organizowanej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy.

W dniach 4 – 5 kwietnia 2011 roku w  Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy odbyła się I Gimnazjalna Bitwa o Legnicę. Do udziału w zabawie zaprosiliśmy wszystkie gimnazja legnickie i z okolicy miasta. Honorowym patronatem imprezę objął Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy. Patronatem  medialnym Gimnazjalną Bitwę o Legnicę objęły Radio Plus Legnica i Telewizja Dami.

Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziało dziewięć gimnazjów ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 z Legnicy oraz Gimnazjum w Spalonej). Gimnazja te wystawiły pięcioosobowe drużyny wraz z opiekunami.

 Zabawa rozpoczęła się 4 kwietnia o godzinie 9.00 przypomnieniem regulaminu i zasad zabawy po czym drużyny przystąpiły do rywalizacji. Pierwsze konkurencje zostały przeprowadzone na terenie naszej szkoły i były to:

 • Prezentacja przebranej osoby – należało przedstawić przebranie wybranej przez drużynę postaci i wykazać jej związek z naszym miastem. Mogliśmy podziwiać : Legnickiego Lwa, Czarownicę spaloną na stosie w naszym mieście, księcia Henryka Pobożnego, księcia Jerzego Wilhelma, kopacza złota, który brał udział w bitwie pod Legnicą w 1241 roku oraz kilka dziewcząt przebranych za Świętą Jadwigę – matkę Henryka Pobożnego. Uczniowie gimnazjów wykazali się dużą pomysłowością przy przygotowaniu strojów oraz znajomością wybranych postaci i legend z nimi związanych.
 • Zadanie z języka obcego: angielskiego lub niemieckiego – drużyny losowały polecenie zapisane w wybranym języku np. podskoczyć lub podać koledze rękę.
 • Zadanie matematyczne. Polegało na rozwiązaniu równania gdzie x = 1241, a więc nawiązywał do daty bitwy.
 • Zadanie plastyczne – jedna osoba z każdej drużyny pozostawała na terenie szkoły i ołówkiem wykonywała szkic wybranego przez siebie zabytku naszego miasta.

Po wykonaniu tych zadań, drużyny wylosowały zestawy zadań do wykonania w terenie i pod opieką swych nauczycieli wyszły na miasto by mierzyć (np. rozmiar buta Filipa lub długość pręta na studni obok Śledziówek), policzyć (np. ilość okien w Akademii Rycerskiej), odnaleźć (np. witraż pokazujący odnalezienie ciała Henryka Pobożnego w Kościele Mariackim lub herb Legnicy w witrażu Legnickiej Katedry).

Po powrocie do siedziby szkoły czekały na gimnazjalistów jeszcze trzy konkurencje:

 • Test wyboru, w którym znalazły się pytania dotyczące historii naszego miasta oraz współczesnego życia kulturalnego.
 • Zadanie ekologiczne. Zadanie polegające na rozpoznawaniu drzew naszego parku na podstawie pokazanych na tablicy liści i ich opisów. Tego typu zadania mogą być na egzaminie gimnazjalnym. By ułatwić wykonanie tego zadania każda drużyna otrzymała krótkie charakterystyki drzew.
 • Zadanie geologiczne. Zadanie polegające na rozpoznawaniu skał                         i minerałów. Polska ma wiele bogactw naturalnych i wydaje nam się, że warte są poznania. Do zidentyfikowania młodzież miała wystawione eksponaty tylko minerałów polskich, w większości występujących na Dolnym Śląsku (m. in. kryształ soli z Polkowic, baryt ze Stanisławowa, ametysty sudeckie, agaty z okolic Lwówka, węgiel brunatny, marmur, wapień…). By ułatwić wykonanie tego zadania każda drużyna otrzymała krótkie charakterystyki prezentowanych minerałów i skał z informacją                      o ich występowaniu oraz ciekawostkami związanymi z eksponatami.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody:

  1. Drużyna Gimnazjum nr 11 w Legnicy – 59,5 pkt
  2. Drużyna Gimnazjum nr 7 w Legnicy – 59,5 pkt
  3. Drużyna Gimnazjum nr 9 w Legnicy 58,83 pkt

 

O zwycięstwie drużyny Gimnazjum nr 11 w Legnicy zadecydowała większa ilość punktów w zawodach terenowych, które były konkurencją wiodącą całej Bitwy.

Przyznano również wyróżnienia:

 1. za strój – Gimnazjum nr 4 w Legnicy
 2. za strój – Gimnazjum nr 2 w Legnicy
 3. za pracę plastyczną – Gimnazjum w Spalonej.

 

Nasza zabawa była bardzo atrakcyjna także dzięki nagrodom, które mogliśmy wręczyć zwycięzcom. Dzięki hojnym sponsorom mieliśmy ich wiele.

Sponsorzy imprezy:

 • PZU Życie S.A
 • Bank Zachodni WBK  
 • Zakład Elektryczny i Ogólnobudowlany JARKUCZ Sp. cywilna
 • Muzeum Miedzi
 • Wydawnictwo EDYTOR
 • Kino HELIOS
 • PTTK Oddział Legnica
 • Hurtownia Książek Skazani  na Sukces

Cele naszej zabawy: czynne włączenie się w obchody rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń średniowiecznej Europy, promocja naszego miasta i regionu, poznawanie historii i współczesnego życia kulturalnego, zaszczepianie szacunku dla zabytków i miłości do „małej Ojczyzny” zostały osiągnięte. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa i mnóstwo radości.

Podsumowanie zabawy oraz wręczenie nagród nastąpiło dnia 5 kwietnia w naszej szkole w obecności zaproszonych gości – reprezentantów władz miasta, oświaty, sponsorów, uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia mieliśmy nadzwyczajnego gościa. Pan prof. Jan Miodek wygłosił wykład na temat pochodzenia nazwy naszego miasta. Udział w wykładzie był również nagrodą dla naszych zwycięzców.   Drugą nagrodą był udział przedstawicielki zwycięskiej drużyny w  odsłonięciu tablicy upamiętniającej Bitwę pod Legnicą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-05
Data publikacji:2015-05-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9105